Polityka prywatności i plikow cookies

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przy-sługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych czytelników i pozostałych osób korzystających z usług świadczonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu mieszcząca się przy ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość.
 2. W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie ( 084 638 49 39) lub w siedzibie Biblioteki.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) - art. 6 ust.1 lit. c RODO lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów Biblioteki;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  • prowadzenia wymaganych statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr karty bibliotecznej a w przypadku odebrania zgody wizerunek.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni do tego pracownicy Administratora, osoby korzystające z biuletynu, strony internetowej czy profilu Facebook Administratora, podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych zwią-zanych z obsługą czytelników, konkursów, przedsięwzięć kulturalno-oświatowych a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która jej udzieliła oraz po tym czasie przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (PUODO).

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są u nas wyłącznie w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymanie sesji
  • zmiany wyglądu elementów serwisu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.