Doskonalenie nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli wszystkich etapów kształcenia na warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane narzędzia i rozwiązania pozwalające wzbogacić warsztat dydaktyczny i uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne

Bajkoterapia

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem bajkoterapii i praktycznym wykorzystaniem metody bajkoterapii w pracy z dziećmi.

Czas trwania: 90 minut

Canva

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli na wszystkich etapach edukacji. Celem warsztatów jest poznanie i wykorzystanie bezpłatnej wersji programu Canva do tworzenia projektów graficznych, które można zastosować w edukacji i promocji.

Czas trwania: 90 minut

Genially

Wykorzystanie platformy Genially w pracy nauczyciela. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają platformę Genially, samodzielnie przygotują prezentację oraz poznają przykłady zastosowania tego narzędzia w pracy nauczyciela.

Czas trwania: 2 spotkania po 180 minut

Kamishibai

W trakcie warsztatów prowadzący zaprezentują, jak twórczo pracować z dziećmi przy pomocy kamishibai. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać magiczny teatrzyk w promowaniu czytelnictwa wśród dzieci.

Czas trwania: 90 minut

Kody QR

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają rodzaje kodów QR i możliwości wykorzystania kodów w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czas trwania: 90 minut

Kizoa


Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać aplikację do tworzenia kolaży, pokazów zdjęć i edycji video. Stworzone w aplikacji materiały mogą posłużyć wzbogaceniu treści edukacyjnych.

Czas trwania: 90 minut

Lapbook

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie forma pracy służąca do kreatywnego zaprezentowania informacji na określony temat. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać to narzędzie w pracy z dziećmi.

Czas trwania: 90 minut

Wakelet

Wakelet – narzędzie pozwalające na tworzenie kolekcji materiałów oraz udostępniania ich innym użytkownikom np. uczniom, nauczycielom. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają platformę Wakelet, samodzielnie stworzą kolekcję w Waklecie i poznają przykłady zastosowania Wakeleta w pracy nauczyciela bibliotekarza

Czas trwania: 180 minut