Zajęcia edukacyjne dla uczniów kl. 1-3 szkół podstawowych

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza uczniów kl. 1-3 szkół podstawowych na zajęcia edukacyjne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (0-84) 638-49-39 wew. 25

Co wiem o II wojnie światowej?

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat II wojny światowej, wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy oraz zdefiniowanie pojęć „wojna”, „pokój” i pokazywanie różnicy między nimi. Zajęcia są realizowane w oparciu o książkę „Asiunia” Joanny Papuzińskiej, zabawę plastyczną i prezentację multimedialną.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Czy trzeba się bać tego, czego nie znamy?

 Celem zajęć jest kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec innych oraz rozwijanie umiejętności zgodnej pracy w grupie. Zajęcia są realizowane w oparciu o tekst „Mały wielki przyjaciel” Elżbiety Zubrzyckiej.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Hasło na „W”

Zajęcia realizowane w oparciu o książkę „Zaklęcie na W” Michała Rusinka, będącą wprowadzeniem do rozmowy na temat II wojny światowej. W trakcie zajęć wykorzystywane są zabawy edukacyjne oraz prezentacja multimedialna.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Jak powstaje książka?

Propozycja zajęć, podczas których uczniowie poznają etapy powstawania książek, dowiadują się, kim jest redaktor, autor, ilustrator, drukarz. Po spotkaniu uczniowie wiedzą, jak jest zbudowana książka, co to takiego kapitałka czy wyklejka. Potrafią także powiedzieć, w którym miejscu książki znajduje się prolog i po co tworzy się indeks.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 45-60 minut

Jakie są moje granice?

Są to zajęcia, podczas których uczniowie dowiadują się, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów, że każdy ma mocne strony i słabe oraz że nie należy nikogo poniżać z powodu jego niedoskonałości, ułomności. W trakcie zajęć prowadzący wykorzystują tekst „O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów…” Małgorzaty Rożyńskiej, Izabeli Mańkowskiej.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 45-60 minut

Kamishibai

Kamishibai = Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji.

Kamishibai to tradycyjna japońska sztuka opowiadania, wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę (butai) – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.

W czasie zajęć dzieci uczestniczą w pokazie głośnego czytania Kamishibai. Dzieci wspólnie z prowadzącym analizują przeczytaną historię, zastanawiają się nad jej sensem i nad możliwymi jej zakończeniami. Kolejnym etapem warsztatów jest praca plastyczna.

Tematy do wyboru:

Bajka o Wiśle

Kotka Milusia

Lew w Paryżu

Mój przyjaciel Kemushi

Rower Walentynki

Szukając Marudka

Trzeba będzie

Bajka japońska „Ogród niebios”

Bajka indiańska „Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem”

Bajka aborygeńska „Bajka o gąsienicy”

Bajka rosyjska „Bajka o złotym jajku”

Bajka o prawdziwym Szewczyku Dratewce

Bajka o trzech węzłach i władczyni morza

Czułość

Geniusz z Galicji

Historia o zwykłym kosmicie

Legenda o królu kruków

Listy z Afryki

Smok wawelski

Adresaci: uczniowie kl. I-III

Czas trwania: 60 minut

LemStory

Zajęcia w formie pokoju zagadek. Dzieci biorą udział w wyprawie kosmicznej, zwiedzając Układ Słoneczny i rozwiązując ciekawe zadani. Głównym celem zajęć jest propagowanie twórczości Stanisława Lema, przybliżenie dzieciom słownictwa związanego z kosmosem i naszym układem planetarnym. Forma zajęć zachęca do współdziałania i nieszablonowego myślenia.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Pamięć drobinek

W trakcie zajęć realizowanych w oparciu o opowiadanie Zofii Staneckiej „Pamięć drobinek”, uczniowie dowiedzą się, czym jest empatia, sprawiedliwość, pamięć o dawnych wydarzeniach i strata.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Poznajemy kosmos

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak zbudowany jest Układ Słoneczny, poznają nazwy planet, ich właściwości oraz kolejność występowania od Słońca. Spotkanie jest realizowane w oparciu o tekst literacki Jarosława Górskiego „Kosmos i planety”, zabawę plastyczną i krótkie animacje o kosmosie.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Przygoda z książką

Zajęcia z tekstem literackim, w trakcie których uczniowie w twórczy sposób interpretują literaturę, korzystając z takich form wyrazu jak film, animacja, plastyka czy teatr. Warsztaty są prowadzone na podstawie książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont. Program zajęć obejmuje zabawy integracyjne, pracę z tekstem literackim, zabawy edukacyjne i twórcze.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Tradycje i symbole Wielkanocny

Zajęcia realizowane w oparciu o tekst Jacka Daniluka „Czekamy na WIELKANOC” i książkę Haliny Świrskiej i Joanny Świrskiej „Wielkanocny koszyczek” oraz pracę plastyczną i prezentację multimedialną.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Tradycje i symbole Świąt Bożego Narodzenia

Zajęcia realizowane są w oparciu o tekst Jacka Daniluka „Boże Narodzenie”, zabawę plastyczną i prezentację multimedialną.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Witamy w świecie książek

Lekcja, w trakcie której uczniowie dowiedzą się, jak należy zachowywać się w bibliotece, na czym polega praca Czytelni, Wypożyczalni, co można robić w bibliotece oraz jak należy dbać o książki. Uczeń poznaje bibliotekę jako centrum informacji. Lekcja jest realizowana w oparciu o tekst literacki i zabawę plastyczną.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Z biblioteką za pan brat

Zajęcia aktywizujące wszystkich uczestników. Rozwiązywanie rebusów, kalamburów i zagadek literackich. Rozpoznawanie tytułów utworów literackich po odczytanych fragmentach. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i uświadomienie dzieciom roli książki i czytania w życiu młodego człowieka

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut

Zmiana bywa smutna…

Zasadniczym celem zajęć jest pokazanie uczniom, że „zmiana” stanowi element życia i że może być smutna. Uczniowie zostaną zapoznani z cyklami życiowymi występującymi w przyrodzie. Zajęcia są realizowane w oparciu o tekst „Motylek” Elżbiety Zubrzyckiej i „Trudne pytania” Elżbiety Zubrzyckiej.

Adresaci: uczniowie kl. I-III
Czas trwania: 60 minut