Sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy szkoły i przedszkola do korzystania z oferty wspomagania proponowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369) biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych.

Nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć jej wspieraniu w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Jednym z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół są sieci współpracy i samokształcenia – międzyszkolne zespoły nauczycieli i dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Zamościa i regionu

Koordynatorzy:

Spotkania w ramach sieci odbywają się, co drugi miesiąc o godz. 13.00.