Książka dla seniora

REGULAMIN USŁUGI

  1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy miasta Zamość 70 +.
  2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
  3. Książki można zamawiać telefonicznie (maksymalnie 5 egzemplarzy) codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 084 638-49-39 wew. 26.
  4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu raz w miesiącu (ostatni czwartek miesiąca).
  5. Odbiór wypożyczonych pozycji przez bibliotekarza od czytelnika i przekazanie ich do biblioteki, następuje w terminie zgodnym z regulaminem biblioteki.

Osoby nie posiadające karty bibliotecznej przy zapisie powinne:

  • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni.
  • wypełnić kartę rejestracji czytelnika.
  • okazać dowód osobisty.
  • podpisać zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Regulaminu Wydziału Udostępniania Zbiorów – Wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i Filii z 29.01.2016 r.