Polecamy

 

Animator kultury - profesja bez granic : kompetencje - satysfakcja - zaangażowanie / Urszula Lewartowicz, Andrzej Różański.

Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2024. Wypożyczalnia Tomaszów T 45724
Przedstawiona do recenzji monografia to interesująca i ważna pozycja, wnosząca do dyskusji naukowej na temat animacji kultury i roli animatora ważny głos w kwestiach związanych z profesją animatora kultury, przede wszystkim dotyczących profesjonalnych kompetencji, satysfakcji z pracy oraz zaangażowania w nią. Szczególna wartość książki polega na tym, iż prezentuje ona wyniki najnowszych badań empirycznych, zrealizowanych w ramach autorskiego projektu badań wśród animatorów kultury aktywnych na terenie województwa lubelskiego. Autorzy włączają się swoją pracą w posiadający już tradycje nurt badań nad profesją animatora kultury, a jest to zadanie niełatwe, ponieważ, jak sami przyznają, profesja ta jest wieloznaczna, nieoczywista, „bez granic”. Trudno o lepsze uzasadnienia dla badań, bowiem właśnie takie „żywe” obszary życia społecznego stanowią niewyczerpane źródło aktualnych i ciekawych pytań badawczych. [Z recenzji dr hab. Sylwii Słowińskiej, prof. UZ]

Aveline Jones i Wiedźmi Krąg / Phil Hickes ; przełożyła Olga Szlachciuk ; [ilustracje w książce: Kamil Pruszyński].

Białystok : Świetlik, 2024. Wypożyczalnia Zamość 82443
Stanowi część 2. cyklu, część 1. pod tytułem: Aveline Jones i duch z Malmouth. Aveline jest zachwycona, gdy się dowiaduje, że domek letniskowy wynajęty przez jej mamę znajduje się obok tajemniczego kamiennego kręgu. Miejscowi mieszkańcy nazywają tę starożytną budowlę Wiedźmim Kręgiem. Dziewczyna nie może się doczekać, aż dowie się o nim czegoś więcej. Kiedy Aveline poznaje Hazel, czuje, że nowa koleżanka różni się od wszystkich, których do tej pory spotkała, ale nie może zrozumieć, co dokładnie budzi jej niepokój. Czy odkryje prawdę o Hazel, zanim będzie za późno? [Wydawnictwo Kobiece]

Bug : opowieści o rzece, łęgach, piachach, łąkach, starorzeczach i mokradłach, a także o życiu zwierząt i ludzi w meandry dzikiej rzeki zaplątanych : przewodnik po krajobrazach przyrodniczo-kulturowych / Maciej Cmoch ; [fotografie: Maciej Cmoch].

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2024. Wypożyczalnia Hrubieszów H 63538 ; Wypożyczalnia Tomaszów T 45698
Bug kojarzył mi się głównie ze wspomnieniami starszych członków rodziny. Ten rzeczywisty płynął gdzieś daleko i widywałem go jedynie okazyjnie, najczęściej z mostu. Dopiero zainteresowania przyrodnicze sprawiły, że zacząłem regularnie pojawiać się w dolinie. Z lornetką, aparatem, autem, pieszo bądź kajakiem… Co jest w tej rzece szczególnego? Przede wszystkim jest duża – długa i szeroka – a jednocześnie dzika, nieokiełznana. To ewenement na skalę europejską. Jest też rzeką graniczną – stanowi faktyczną granicę między trzema państwami – a jednocześnie osią pogranicza kulturowego. Różnorodność kulturowa idzie w parze z różnorodnością biologiczną. Dzika rzeka tworzy wyspy, piaszczyste ławice, odsypiska, namuliska, starorzecza i strome skarpy. Rozlewa się na łąki, mokradła i cieniste łęgi. Tworzy ogrom siedlisk dla wielkiej liczby organizmów, od grzybów przez rozmaite bezkręgowce, płazy, ptaki – zarówno drobniuteńkie (strzyżyk), jak i wielkie (bocian czarny) – na ssakach pokroju dzika czy łosia kończąc. Łęgi, piachy, łąki, starorzecza i mokradła ciągną się wzdłuż doliny na przemian z polami, wioskami i miasteczkami. Wszystko to się w krajobrazie wzajemnie zaplata i zrasta, więc czasem trudno oddzielić jeden element od drugiego. Macka starorzecza dosięga wsi, pastwisko łagodnie przechodzi w nadbrzeżne odsypisko, a łęg w piaszczystą wyspę bądź w bujną kolorową łąkę. Rzeka i człowiek tworzą krajobraz niezwykle dynamiczny, zmienny w czasie i przestrzeni. Pisząc tę książkę, starałem się na przykładzie Bugu pokazać, jak rzeka wpływa na obszar, przez który płynie, na ludzi, którzy zdecydowali się osiedlić w sąsiedztwie wody, na świat roślin i zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Oddziaływania rzeki mogą być subtelne – jak unosząca się w dolinie mgła – bądź gwałtowne – niczym letnia powódź. Przedstawiłem tu moje osobiste spojrzenie na te relacje – spojrzenie fotografa przyrody, ornitologa i domorosłego regionalisty. Zapraszam Państwa do podróży… [Od wydawcy]

Czas Emila (1841-1919) / Teresa Monika Rudzka.

Radom : Lucky, 2024. Wypożyczalnia Hrubieszów H 63455
Niełatwo być synem sławnego ojca i spełniać oczekiwania nie tylko jego, lecz także miłośników wyrobów czekoladowych znanej firmy. Emil Wedel pragnie żyć po swojemu, szybko jednak dochodzi do wniosku, że kontynuowanie rodzinnej tradycji stanowi jego powołanie i sens bytu. Pobyt na praktyce w Paryżu, gdzie Emil zawiera znajomość z byłą niewolnicą Patsy Miller, pomaga sprecyzować kierunek własnego losu. Po powrocie do Warszawy Emil zakochuje się w przyszywanej kuzynce Eugenii, poślubia ją i z zapałem rozwija spuściznę otrzymaną od ojca. Życie prywatne państwa Wedlów przeplata się z losami ich służących. Czas mija, na scenie pojawia się nowe pokolenie jednych i drugich. Emil Wedel z żoną Eugenią wiodą szczęśliwą egzystencję, rodzą się im dzieci na czele z pierworodnym Janem, kolejnym właścicielem firmy. A ta przeżywa rozkwit. W jej progach goszczą m.in. Henryk Sienkiewicz, Karol Szymanowski, Władysław Tatarkiewicz i przyszły pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. [Od wydawcy]

Czuły pieniądz : jak emocje napędzają biznes i świat, czyli Dlaczego kapitalizm nigdy się nie skończy, a my będziemy go radośnie budowali / Filip Kowalik.

Warszawa : Forbes, © 2024. Wypożyczalnia Zamość Z 82595
„Czuły pieniądz" ma pokazać ludzki, bardziej emocjonalny wymiar kapitalizmu. Środowiska naszego życia i naszej codziennej aktywności, które od dwóch wieków jest permanentnie dehumanizowane przez całe pokolenia krytyków o lewicowych proweniencjach. Tymczasem, wbrew pozorom i ich mniemaniu, kapitalizm nie jest pomysłem na to, aby silni mogli uciskać słabych, ale sposobem, w jaki ludzie realizują się w życiu społeczno-zawodowym. To nie żaden System, ale emanacja ludzkich emocji tworzących świat, w którym żyjemy. I o tym jest książka. O Kapitale Emocjonalnym, który napędza gospodarkę, tworzy nowe branże, miejsca pracy, rynki, produkty i usługi. Wszystko dzięki różnym, często sprzecznym uczuciom, takim jak zaufanie i strach, chciwość i wyrzeczenie, bunt i współczucie, a na końcu szczęście, którego wszyscy pragną. Przez pryzmat takiego właśnie paliwowego miksu emocji książka opisuje współczesny kapitalizm. Co więcej, póki ludzkie potrzeby podtrzymują płomień pod tym paleniskiem, świat wciąż będzie się rozwijać, a gospodarka bez wytchnienia rosnąć. [Forbes]

Dlaczego nie uczą nas tego w szkole? : nowe, zaskakująco proste podejście do życiowych wyzwań / Alice Sheldon ; przełożył Paweł Luboński.

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2024. Wypożyczalnia Tomaszów T 45719 ; Wypożyczalnia Zamość Z 82598
Książka Dlaczego nie uczą nas tego w szkole propaguje koncepcję Zrozumienia Potrzeb. Jest to nowe podejście do poszukiwania twórczych rozwiązań problemów i budowania relacji międzyludzkich w domu i w pracy. Opiera się na jednej prostej zasadzie: wszyscy dążymy do zaspokojenia swoich ludzkich potrzeb – takich jak potrzeba przynależności, potrzeba uznania czy potrzeba rozrywki. Zrozumienie Potrzeb pomoże ci, jeśli musisz podjąć skomplikowaną decyzję, pragniesz jeszcze skuteczniej komunikować się z innymi, być takim rodzicem, jakim chciałbyś być, czy też zmieniać świat na lepsze. Zrozum „potrzeby wdrukowane”, wpływające na twoje zachowanie. Poznaj dziesięć sposobów słuchania, które pozostawiają innych w poczuciu alienacji, i dowiedz się, jak można to robić inaczej. Przestań obwiniać siebie i innych, usuwaj ukryte przyczyny sytuacji. Znajdź twórcze rozwiązania trudnych problemów, „obchodząc górę stojącą na drodze”. Znajdź w sobie siłę, by zmieniać świat. Alice Sheldon stworzyła koncepcję Zrozumienia Potrzeb i propaguje ją na całym świecie wśród ludzi i organizacji. [Wydawnictwo Czarna Owca]

Dobry nauczyciel, dobry uczeń, dobra szkoła / redakcja naukowa Krzysztof Gawroński, Stefan M. Kwiatkowski.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2024. Wypożyczalnia Tomaszów T 45726 ; Wypożyczalnia Zamość Z 82372
W publikacji omówiono zadania nauczyciela we współczesnej szkole, oczekiwania społeczne wobec nauczycieli, doskonalenie i wspomaganie ich pracy oraz zarządzanie potencjałem, odpowiedzialność i uprawnienia. Zaprezentowano kwestie programowania rozwoju zawodowego nauczy cieli, w tym m.in. rolę i zadania mentora, znaczenie motywacji do podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych, przywództwo w edukacji, a także motywacyjną rolę oceny pracy nauczyciela i jej wpływ na zmiany w szkole. Przedstawiono ponadto wybrane zagadnienia specyfiki pracy nauczyciela, takie jak rzeczywisty czas pracy czy wypalenie zawodowe. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Wnioski i spostrzeżenia sformułowane przez autorów na podstawie ich zawodowego dorobku oraz pracy naukowej powinny być przydatne również dla studentów nauk o zarządzaniu oraz pedagogiki. [Profinfo.pl]

Dziesięć rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notboh.

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2024. Wypożyczalnia Zamość 82324
Wsłuchaj się w głos swojego dziecka z ASD Diagnoza autyzmu sprawia niekiedy, że rodzice tracą grunt pod nogami. Zaczynają się bać o przyszłość i rozwój ich dziecka. W tej sytuacji potrzebują zrozumienia i sprawdzonych informacji. W swoim poradniku Ellen Notbohm pokazuje, w jaki sposób osoby neuroróżnorodne odbierają świat i jakiego wsparcia potrzebują. Książka prezentuje perspektywę dzieci w spektrum autyzmu, a tytułowe „dziesięć rzeczy” to najczęstsze trudności, z jakimi się borykają – w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych, komunikowania się, myślenia społecznego i interakcji międzyludzkich. Autorka tłumaczy, jak ważne są stawianie adekwatnych wymagań dzieciom, akceptacja ich potrzeb i predyspozycji oraz zrozumienie czynników wywołujących stres. Odwołując się do własnego doświadczenia, uczy rodziców, jak pomagać dziecku w budowaniu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. W nowym wydaniu tego bestsellerowego poradnika zaktualizowano sposób mówienia o autyzmie, uzupełniono informacje na temat ASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, a także uwzględniono wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie neuroróżnorodności. To pierwsza książka, którą powinieneś przeczytać, gdy u twojego dziecka zdiagnozowano autyzm. [Od wydawcy]

Dziewczyny z łagrów / Monika Zgustová.

Kraków : Znak Horyzont, 2024. Wypożyczalnia Zamość Z 82457
Jelena jest pielęgniarką i codziennie patrzy na umierających w osamotnieniu więźniów. Nie chce ulec kierownikowi lazaretu, więc za karę trafia do kopalni. Od teraz towarzyszy jej ciemność i ból. Przez 10 lat. Janina z Wołynia pracuje przy wycince drzew. Ciągle jest głodna i zmarznięta. Po uwolnieniu razem z rodzicami i rodzeństwem tuła się po górach i pustyniach. Do domu nie wraca nigdy. Walentynę zabrano od córki i uwięziono. Przenoszono z obozu do obozu. Pewnego dnia mróz i wyczerpanie stają się już nie do zniesienia – Walentyna próbuje się otruć. Cudem zostaje odratowana – tylko po to, by dalej cierpieć. Całe życie było przed nimi. Niesłusznie skazane i wyrwane ze swoich światów, trafiły do piekła z lodu. Na końcu świata, gdzie szczęście nie istniało, walczyły o przetrwanie. [Znak]

Edukacja w procesie przemian : realia, perspektywy rozwoju i potencjał innowacyjny / redakcja naukowa Jolanta Szempruch, Agata Kotowska, Jan Gałkowski.

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2024. Wypożyczalnia Tomaszów T 45727
Książka Edukacja w procesie przemian – realia, perspektywy rozwoju i potencjał innowacyjny jest zaproszeniem do refleksji nad przyszłością edukacji, do dyskusji na temat jej znaczenia w coraz bardziej złożonym i dynamicznym świecie. Dlatego też zachęcamy Czytelników do wnikliwej lektury, by wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak przygotować przyszłe pokolenia do wyzwań, które stawia przed nami przyszłość... [Impuls]

Funkcjonowanie osób interpłciowych w przestrzeni społecznej / Karolina Czerwiec.

Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2023. Wypożyczalnia Tomaszów T 45728
W publikacji omówiono zjawisko tożsamości płciowej z perspektywy wielu dyscyplin badawczych, przede wszystkim pedagogiki. Zawarto w niej przegląd teorii naukowych, których cel stanowi wyjaśnienie statusu identyfikacji płciowej w zakresie zdrowia, etyki i praw człowieka. Publikacja jest skierowana do pedagogów i studentów pedagogiki, badaczy problemów społecznych i edukacyjnych, a także praktyków: nauczycieli, wychowawców, edukatorów. [Opis wydawcy]

Historia polityczna Polski 1989-2023 / Antoni Dudek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2024. Wypożyczalnia Zamość Z 82516 ; Wypożyczalnia Tomaszów T 45701
Jest to wykład rzetelny, skonstruowany ściśle chronologicznie, bardziej opowiadający niż analizujący. Historia polityczna w ujęciu Autora to historia polityki, która rozgrywa się przede wszystkim na terenie instytucji państwowych i w obrębie klasy politycznej. Głównym podmiotem nie jest więc anonimowe społeczeństwo, obecne w postaci wyników sondaży i głosowań, a niekiedy opisu strajków. Są nim bezpośredni uczestnicy – przede wszystkim liderzy – gry (walki) politycznej, co nadaje płynności wywodom Antoniego Dudka i podnosi temperaturę narracji. [Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski]

Integracja sensoryczna : jak pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w rozwijaniu umiejętności samoregulacji i nauce uważności : 60 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-12 lat / Stephanie M. Foster.

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2024. Wypożyczalnia Tomaszów T 45729 ; Wypożyczalnia Zamość Z 82518
Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (czyli zaburzeniami integracji sensorycznej) mogą gorzej radzić sobie w interakcjach z nauczycielami, rówieśnikami, a nawet rodzicami. (...) Dzieci te mają kłopot z samoregulacją, którą na szczęście można usprawnić! Właśnie w tym pomaga książka dr Stephanie M. Foster, terapeutki zajęciowej z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Składa się ona z dwóch części. Z części pierwszej dowiesz się, czym jest przetwarzanie sensoryczne i jak zachowują się dzieci, u których jest ono zaburzone.(..) W części drugiej znajdziesz 60 przyjemnych i ciekawych ćwiczeń do pracy z dzieckiem z zaburzoną integracją sensoryczną. [azymut.pl]

Jak złodziej przyszła : rozmowy i reportaże o starości / Elżbieta Strzałkowska, Grażyna Latos.

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2024. Wypożyczalnia Zamość Z 82604
Według prognoz w przeciągu najbliższych dekad staniemy się najstarszym społeczeństwem Unii Europejskiej – w 2050 roku grupa osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia będzie stanowiła ponad jedną trzecią ludności Polski. Grażyna Latos i Elżbieta Strzałkowska, dwie reporterki, które wiekowo dzieli pokolenie, razem przyglądają się obecnej i przyszłej starości – jesieni życia swoich i naszych bliskich – tworząc wielowątkowy reportaż pisany na cztery ręce. Jaka jest dzisiaj starość? Kiedy się zaczyna? Jak można się na nią przygotować? I czy tylko zabiera, a może też coś daje? Dopełnieniem reportaży są rozmowy z osobami zajmującymi się starością zawodowo: z lekarzami, psychologami, terapeutami, a także z filozofem. [Wydawnictwo Poznańskie]

Ksiądz z Dachau : wspomnienia więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych / ksiądz Ludwik Walkowiak.

Poznań : Replika, copyright 2024. Wypożyczalnia Zamość Z 82384
Wspomnienia kapłana Archidiecezji Poznańskiej, który na początku wojny, jako młody człowiek, został wraz ze współbraćmi aresztowany i wywieziony przez gestapo. Najpierw trafił do poznańskiego Fortu VII, a potem do Dachau. Następnie przewieziono go do Gusen, by z tamtejszego piekła znów wrócić do Dachau. Widać, jak stawiając Niemców na końcu skali człowieczeństwa, ks. Walkowiak toczy wewnętrzną walkę w ocenie tego, czego doświadczył jako więzień. Wyraża nieopisane zdumienie, że można dobrowolnie i świadomie wyrządzać tyle zła. Jego książka nasycona jest bardzo silnymi emocjami, a zarazem zdumiewająco precyzyjna, gdy chodzi o miejsca, postaci i daty. Autor przytacza wiele konkretnych opowieści o zdarzeniach i ludziach osadzonych w równie konkretnych realiach. [Replika]