Oferta edukacyjna - szkoła ponadpodstawowa

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na zajęcia edukacyjne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (0-84) 638-49-39 wew. 25

Bazy pełnotekstowe dostępne on-line

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z rzetelnymi źródłami informacji różnych dziedzin wiedzy oraz nabycie umiejętności samodzielnego i efektywnego posługiwania się zasobem wirtualnych książek, czasopism, bibliotecznych katalogów i baz danych w celu pozyskiwania informacji. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych.

Czas trwania: 45 minut

Jak to w Zamościu dawniej bywało

Zajęcia mają formę warsztatów aktywizujących wszystkich uczestników. Dzieci wspólnie rysują pocztówkę z Zamościa oraz redagują pozdrowienia. Głównym celem jest propagowanie informacji o swoim regionie, „Małej Ojczyźnie”. Na uczniów czeka też oglądanie zdjęć zabytków Zamościa z dawnych lat i porównywanie, jak wyglądają obecnie.

Czas trwania: 60 minut

Jan Paweł II

Zajęcia w formie pokoju zagadek. Uczniowie muszą rozwiązać szereg zadań i łamigłówek, aby zdobyć szyfr do kłódki zamykającej dostęp do kuferka. Uczniowie nie muszą znać na pamięć faktów z życia Jana Pawła II. Wszystkie materiały źródłowe będą udostępnione na miejscu.

Czas trwania: 60 minut

Lekcje biblioteczne

Celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego korzystania z biblioteki.
Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, jak poszukiwać materiałów potrzebnych do realizacji zadań i projektów szkolnych z różnych dziedzin wiedzy.

Czas trwania: 45 minut

Róża Zamoyska – anioł dobroci

Głównym celem zajęć jest poszerzanie wiedzy o historii swojej miejscowości i regionalnych bohaterach. Uczniowie podczas zajęć doskonalą umiejętność posługiwania się słownikami (wyrazów bliskoznacznych, synonimów, wyrazów obcych).

Czas trwania: 60 minut

Warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Zamościa

Lekcja biblioteczna, w trakcie której uczniowie poznają warsztat informacyjny biblioteki. Zajęcia z wykorzystaniem kodów QR i prezentacji multimedialnej.

Czas trwania: 60 minut

Warsztat informacyjno-bibliograficzny Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Uczniowie poznają zasady i możliwości korzystania z zasobów i usług Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Pozyskają umiejętność prowadzenia poszukiwań informacji w bazach książek, artykułów oraz multimediów. Zostaną zainspirowani do samodzielnego rozwijania zainteresowań historią regionu na tle wydarzeń dziejowych.

Czas trwania: 60-90 minut

Zakochani jak Romeo i Julia

Zajęcia w formie pokoju zagadek. Uczniowie muszą rozwiązać szereg zadań, łamigłówek aby zdobyć szyfr do kłódki zamykającej dostęp do kuferka. (po podaniu prawidłowego kodu i otwarciu kuferka jego zawartość jest nagrodą dla uczestników zajęć). Uczniowie podczas zajęć poznają historie Świętego Walentego.

Czas trwania: 60-90 minut