KALENDARIUM – PAŹDZIERNIK 2021 r.

1 października

Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych

Międzynarodowy Dzień Muzyki

65. rocznica śmierci Adama Polewki (4 III 1903 – 1 X 1956) - dramatopisarza, prozaika, publicysty, tłumacza

120. rocznica urodzin Stanisławy Przybyszewskiej (1 X 1901 – 15 VIII 1935) - prozaika, autorki sztuk scenicznych

2 października

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

75. rocznica śmierci Ignacego Mościckiego (1 XII 1867 – 2 X 1946) - prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939

3 października

40. rocznica śmierci Tadeusza Kotarbińskiego (31 III 1886 – 3 X 1981) - filozofa, logika, prakseologa, etyka i pedagoga

4 października

Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

205. rocznica urodzin Eugene Pottiera (4 X 1816 – 6 XI 1887) - francuskiego poety, autora tekstu Międzynarodówki

280. rocznica urodzin Franciszka Karpińskiego (4 X 1741 – 16 IX 1825) - poety, dramatopisarza, pamiętnikarza

5 października

Światowy Dzień Nauczyciela

20. rocznica śmierci Jana Lenicy (4 I 1928 – 5 X 2001) - grafika, twórcy filmów animowanych, ilustratora, przedstawiciela polskiej szkoły plakatu

85. rocznica urodzin Vaclava Havla (5 X 1936 – 18 XII 2011) - czeskiego polityka, dramatopisarza i eseisty

7 października

35. rocznica śmierci Jerzego Łojka (3 IX 1932 – 7 X 1986) - historyka, eseisty, scenarzysty filmowego

15. rocznica śmierci Anny Politkowskiej (30 VIII 1958 – 5 X 2006) - rosyjskiej Dziennikarki

8 października

155. rocznica śmierci Konstantego Gaszyńskiego (10 III 1809 – 8 X 1866) - poety, prozaika i tłumacza

9 października

Światowy Dzień Poczty / Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

85. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej (9 X 1936 – 7 III 1997) - poetki, autorki tekstów piosenek

100. rocznica urodzin Tadeusza Rożewicza (9 X 1921 – 24 IV 2014) - poety, prozaika, dramaturga

175. rocznica urodzin Maksymiliana Gierymskiego (9 X 1846 – 16 IX 1874) - malarza

15. rocznica śmierci Marka Grechuty (10 XII 1945 – 9 X 2006) - polskiego pisarza, poety i kompozytora

10 października

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

30. rocznica śmierci Andrzeja Zauchy (12 I 1949 – 10 X 1991) - piosenkarza i muzyka

115. rocznica śmierci Jana Gadomskiego (16 V 1859 – 10 X 1906) - pisarza, publicysty i wydawcy

11 października

105. rocznica urodzin Juliana Kawalca (11 X 1916 – 30 IX 2014) - pisarza i dziennikarza

12 października

Dzień Bezpiecznego Komputera

125. rocznica urodzin Eugenia Montale’a (12 X 1896 – 12 IX 1981) - włoskiego poety, laureata Nagrody Nobla w 1975 r.

130. rocznica urodzin Edith Stein (12 X 1891 – 9 VIII 1942) - niemieckiej filozof i teolog, kanonizowanej w 1998 r.

14 października

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 października

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Światowy Dzień Mycia Rąk

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II

Światowy Dzień Żywności

17 października

Dzień Walki z Rakiem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

120. rocznica śmierci Michała Bałuckiego (29 IX 1837 – 17 X 1901) - komediopisarza, prozaika, poety

325. rocznica urodzin Augusta III Sasa (17 X 1696 – 5 X 1763) - króla polskiego

18 października

95. rocznica urodzin Klausa Kinski’ego (18 X 1926 – 23 XI 1991) - niemieckiego aktora filmowego i teatralnego

19 października

85. rocznica śmierci Jana Nepomucena Fijałka (8 V 1864 – 19 X 1936) - historyka Kościoła, kanonisty, księdza

21 października

175. rocznica urodzin Edmonda de Amicisa (21 X 1846 – 11 III 1908) - włoskiego pisarza

120. rocznica urodzin Władysława Jana Grabskiego (21 X 1901 – 9 XI 1970) -powieściopisarza, poety i publicysty

22 października

115. rocznica śmierci Paula Cezanne’a (19 I 1839 – 22 X 1906) - francuskiego malarza

210. rocznica urodzin Franza Liszta (22 X 1811 – 31 VII 1886) - węgierskiego kompozytora i pianisty

23 października

530. rocznica urodzin Ignacego Loyoli (23 X 1491 – 31 VII 1556) - hiszpańskiego księdza, założyciela zakonu jezuitów, kanonizowanego w 1622 r.

24 października

Światowy Dzień Informacji

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

Światowy Dzień Origami

25 października

140. rocznica urodzin Pabla Picassa (25 X 1881 – 5 IV 1973) - hiszpańskiego malarza i rzeźbiarza, twórcy kubizmu

26 października

80. rocznica śmierci Arkadija Gajdara (22 I 1904 – 26 X 1941) - rosyjskiego pisarza

155. rocznica urodzin Ignacego Daszyńskiego (26 X 1866 – 31 X 1936) - działacza socjalistycznego, polityka

27 października

105. rocznica urodzin Kazimierza Brandysa (27 X 1916 – 11 III 2000) - prozaika, eseisty

30 października

70. rocznica powołania Polskiej Akademii Nauk (1951)

85. rocznica śmierci Ferdynanda Ruszczyca (10 XII 1870 – 10 X 1936) – malarza

150. rocznica urodzin Paula Valery’ego (30 X 1871 – 20 VII 1945) - francuskiego poety i eseisty

31 października

85. rocznica śmierci Ignacego Daszyńskiego (26 X 1866 – 31 X 1936) - działacza socjalistycznego, polityka