„Religijne kamishibai, czyli papierowa innowacja”

21 marca 2024 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia Biłgoraju odbyły się warsztaty metodyczne dla katechetów, nauczycieli przedszkoli i nauczycieli bibliotekarzy. Warsztaty prowadziła Anna Maciukiewicz, doradca metodyczny religii LSCDN. Celem warsztatów było poznanie i pokazanie teatrzyku Kamishibai jako narzędzia dydaktycznego oraz czytania tekstu literackiego. Prowadząca warsztaty przybliżyła uczestnikom historię kamishibai, a następnie zaprezentowała technikę pracy
z teatrzykiem. Pani Anna Maciukiewicz przedstawiła zalety pracy z tą niekonwencjonalną formą książki - jak można zmienić lekcję w twórcze działanie całej grupy oraz skutecznie zachęcić do czytania. Podała również nazwy wydawnictw, w których można kupić butai oraz karty kamishibai. Zaznaczyła, że oprócz promowania czytelnictwa i wyrabiania nawyków czytelniczych na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kamishibai może być punktem wyjścia do budowania wartościowych, angażujących zajęć edukacyjnych. Jako doradca metodyczny religii, przedstawiła uczestnikom kilka tytułów opowieści z teatrem na katechezie. Po czym zaprezentowała jedną z nich o polskich tradycjach pt. „Idzie wiosna, Wielkanoc tuż, tuż". Obecni na warsztatach nauczyciele dostrzegli w teatrze ilustracji duży potencjał oraz wiele walorów metodycznych. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele powiatu biłgorajskiego.