Aktualności Filii w Tomaszowie - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Informacja
Wprowadziliśmy usługę logowania do katalogu INTEGRO za pomocą WĘZŁA KRAJOWEGO, tj. za pomocą APLIKACJI mOBYWATEL, PROFILU ZAUFANEGO, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ i E-DOWODU. Zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności :-)

Informacja
Informujemy, że wprowadziliśmy usługę płatności za przetrzymane dokumenty biblioteczne za pomocą serwisu przelewy24.pl

Informacja
Od 1.02.2023 roku oferujemy naszym Czytelnikom możliwość LOGOWANIA/REJESTRACJI do katalogu INTEGRO za pomocą konta GOOGLE. Aby skorzystać z tej możliwości należy dokonać jednorazowej, drobnej konfiguracji swojego konta INTEGRO. W tym celu prosimy o zapoznanie się z krótką INSTRUKCJĄ.

 

Zajęcia: Współpraca się opłaca

Współpraca się opłaca

3 lutego 2020 r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w kolejnych zajęciach organizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim, pt. Współpraca się opłaca". Celem zajęć było bliższe poznanie siebie nawzajem, budowanie poczucia przynależności do grupy oraz większa integracja klasy. Podczas zajęć uczniowie wykonywali zadania i aktywności, które sprzyjały integrowaniu klasy i budowaniu dobrej atmosfery.

Plakat: Zawartość zgodna z treścią artykułu

Zaproszenie na spotkanie

Temat: "TIKowe lekcje języka polskiego"

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim oraz doradca metodyczny doradca metodyczny języka polskiego zapraszają na szkolenie

Kreatywny senior

W Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 30 stycznia 2020 r. odbyły się kolejne z cyklu "Rozgrzewka dla umysłu" warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zatytułowane "Ćwiczenia usprawniające myślenie i koncentrację". Celem spotkania było pobudzanie do myślenia, zwiększanie koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Pokonywali zawiłości labiryntów, łączyli rozsypankę cyfrową oraz tworzyli kreatywne odpowiadanie. Uczestnicy warsztatów z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia aktywizujące.

Temat: "Skontrum w bibliotece szkolnej"

Spotkanie metodyczne

Temat: "Skontrum w bibliotece szkolnej"

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim oraz doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy zapraszają na spotkanie metodyczne metodyczne „Skontrum w bibliotece szkolnej”.

Ankieta

Drodzy Czytelnicy,

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat procesów edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo. Serdecznie dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

LINK DO ANKIETY

Grafika zaproszenia na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na zajęcia warsztatowe pt. „ZABAWY SŁOWEM. KREATYWNE METODY PRACY Z TEKSTEM” cz.2.

Logotypy funduszy Unijnych

Projekt "Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej" realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POWR.02.10.00-00-1014/21-00 zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Województwem Lubelskim/Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia we współpracy z 4 bibliotekami pedagogicznymi oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną z terenu województwa lubelskiego stanowi gwarancję rozwoju lokalnych zasobów na rzecz edukacji włączającej oraz sprzyja wymianie doświadczeń.

 

 

image 001

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 21

e-mail: iodo@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - 8.00-15.00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony