SPOSÓB NA LEKTURĘ

 

„Sposób na lekturę” – to tytuł spotkania metodycznego, które odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie prowadziła Maria Dworzycka – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych LSCDN. W zajęciach wzięli udział nauczyciele języka polskiego ze szkół powiatu tomaszowskiego. Celem spotkania było zaprezentowanie aktywizujących metod i form pracy podczas omawiania lektury oraz uświadomienie korzyści płynących z ich wykorzystania. Prowadząca zwróciła uwagę na fakt, że uczniowie chętniej pracują kiedy łączą obowiązki z zabawą, a wprowadzenie innowacyjnych metod jest dla nich zdecydowanie atrakcyjniejsze, niż standardowe formy omawiania lektury. Podczas takich lekcji uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętność pracy w zespole, co z kolei przekłada się na poprawę wyników kształcenia literackiego oraz rozwój czytelnictwa. Podkreśliła także, że przykład idzie z góry, czyli czytający nauczyciel, to także czytający uczeń. Podzieliła się własnymi doświadczeniami wykorzystywanymi podczas zajęć. Zachęciło to uczestników warsztatów do wymiany dobrych praktyk.

Czytelnia biblioteki pedagogicznej. Uczestnicy warsztatów siedzą przy stołach. W tle tablica interaktywna, na której wyświetlana jest prezentacja.