Magiczne słowa- zajęcia biblioterapeutyczne

21 czerwca 2021 r. nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim gościli w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łuszczaczu, gdzie przeprowadzili zajęcia biblioterapeutyczne pt. „Magiczne słowa”, wykorzystując w tym celu teatrzyk Kamishibai. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I-III. Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom mocy zwrotów grzecznościowych.
Dzieci po raz pierwszy spotkały się z taką formą czytania, toteż na początku spotkania zastanawiały się, w jaki sposób drewniana skrzynka stanie się magicznym teatrzykiem. Wszystko wyjaśniło w momencie, gdy wypowiedziały zaklęcie, a „kurtyna” podniosła się i mogły wysłuchać bajki o pięknej i mądrej Parolli. Uczniowie dowiedzieli się, że ogród rozkwita, tylko wówczas kiedy mówimy dobre i miłe słowa, natomiast więdnie gdy używamy brzydkich. Podczas zajęć dzieci nauczyły się wierszyka-rymowanki związanego ze zwrotami grzecznościowymi, rozwiązywały zagadki słowne oraz kolorowały motyle.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali odznaki, które miały im przypominać o używaniu dobrych słów.

Uczniowie siedzą na krzesełkach w półkolu, w klasie szkolnej. Przed dziećmi nauczyciele bibliotekarze prowadzący zajęcia.

Dzieci siedzą na krzesełkach w kręgu. Przed dziećmi na podłodze kartoniki ze zwrotami grzecznościowymi.

Dzieci siedzą na krzesełkach w kręgu i odgadują zagadki czytane przez nauczycieli.

Dzieci siedzą przy stolikach i wykonują pracę plastyczną.

Zdjęcie grupowe. Uczestnicy spotkania. Nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami prezentującymi wykonane przez siebie prace plastyczne.