Przyjaźń niejedno ma imię

Podczas zajęć biblioterapeutycznych razem z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Alojzowa (PSONI Koło w Werbkowicach) dyskutowaliśmy i zastanawialiśmy się jak bardzo ważna dla nas jest przyjaźń, miłość i relacje międzyludzkie. Optymizm, radość i chęć współpracy podczas bibliotecznych zmagań słownych, utwierdziły uczestników zajęć w przekonaniu, że przyjaźń jest potrzebna każdemu człowiekowi, ale aby była prawdziwa, trzeba ją pielęgnować i dbać o nią. Do zajęć wykorzystano m.in. tablicę interaktywną oraz Tangram. Na zakończenie uczestnicy warsztatów zwiedzili wystawę fotografii Artura Wąsika pt. „Pamięć cadyka Elimelecha”.

 

 

na zdjęciu prowadzący zajęcia i uczestnicy warsztatów

na zdjęciu prowadzący zajęcia i uczestnicy warsztatów

nna zdjęciu uczestnicy warsztatów

na zdjęciu uczestnicy warsztatów

na zdjęciu prowadzący zajęcia i uczestnicy warsztatów