Konkurs na Czytelnika Roku 2020

 

Konkurs

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu wraz z Filiami w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w konkursie Czytelnik Roku 2020 skierowanym do czytelników biblioteki.

Cel konkursu

Promocja czytelnictwa w środowisku lokalnym, zachęcanie do korzystania z usług biblioteki oraz kształtowanie nawyku regularnego czytania.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: nauczyciele, studenci i inni czytelnicy.

Zakończenie konkursu

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia 2020 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

 

Karta zgłoszenia

Regulamin

Plakat. W prawym górnym rogu znajduje się logo biblioteki, następnie tytuł konkursu, poniżej trzy zdjęcia przedstawiające książkę, kobietę czytającą książkę i regał z książkami, na samym dole loga sponsorów.