„Kartka do W. Szymborskiej” - wojewódzki konkurs plastyczny

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 6 - 8 z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników będzie wykonanie techniką kolażu pocztówki inspirowanej życiem i twórczością Wisławy Szymborskiej.

Terminy

  • Termin nadsyłania prac do 05.10.2023 r. do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu (ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość).
  • Wręczenie dyplomów i nagród 15.11.2023 r.

Dodatkowe informacje: 84 638 49 39 wew. 25

 

Regulamin | Karta zgłoszenia

 

W lewym górnym rogu logo Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. U góry plakatu w części środkowej napis wyróżniony dużą czcionką: Wisława Szymborska poniżej umieszczona została grafika ręka trzymająca ptasie pióro. Pod rysunkiem umieszczone są informacje odnoszące się do dat i przypisanych im wydarzeń: 05.10.2023 Kartka do W. Szymborskiej wojewódzki konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych kl. 6-8, poniżej 18.10.2023 Kot(d) w bibliotece regionalny turnie wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych, poniżej 25.10.2023 Warsztaty literackie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, poniżej 15.11.2023 Wisława Szymborska wczoraj, dziś i ... konferencja naukowa, poniżej 08.12.2023 Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej we współpracy z DKK. Daty od informacji oddzielone są pionową, cienką kreską.
U dołu plakatu, pod pionową, cienką linią z lewej strony widnieje napis patronat honorowy, a pod napisem znajdują się loga instytucji, osób sprawujących patronat honorowy i są to: Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Akademia Zamojska. Z prawej strony pod napisem patronat medialny zaprezentowane zostały loga: Katolickiego Radia Zamość, ezamosc, Skafandra, Kroniki Tygodnia.