Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539)

 1. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Filii w Biłgoraju, Filii w Hrubieszowie, Filii w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Czytelnik ma obowiązek sprawdzenia, czy poszukiwane pozycje nie są dostępne w innych bibliotekach Zamościa. (Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu nie sprowadza książek i innych materiałów z bibliotek z terenu miasta).
 3. Sprowadzone materiały udostępnia się WYŁĄCZNIE na miejscu w czytelni, w czasie ustalonym przez bibliotekę.
 4. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów ponosi czytelnik.
 5. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są na podstawie poprawnie wypełnionego rewersu. (Załącznik 1)
 6. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu realizuje złożone zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania rewersu.
 7. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu wykonuje nieodpłatnie usługi reprograficzne (skany) z dzieł lub artykułów z czasopism. Zgodnie z ustawą „O prawach autorskich i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r.
 8. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu nie wypożycza innym bibliotekom dzieł rzadkich i o wyjątkowej wartości, bieżących roczników czasopism, pozycji z księgozbioru podręcznego oraz pozycje jednoegzemplarzowych.
 9. Akceptację regulaminu czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem.
 10. W wypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia dokumentu biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu innego egzemplarza o tym samym tytule i tego samego wydania.
 11. Biblioteka lub czytelnik nie stosujący się do zasad niniejszego Regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczania międzybibliotecznego.