Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wydziału Udostępniania Zbiorów
Wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i Filii

 1. Wypożyczalnia czynna jest:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18:00
  w soboty od 8:00 - 15:00
  w okresie ferii i wakacji w godzinach od  8:00 - 15:00
 2. Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać:
  1. nauczyciele,
  2. studenci,
  3. pełnoletni uczniowie,
  4. inni.
 3. Warunkiem zapisu do Biblioteki jest wypełnienie formularza rejestracji czytelnika oraz udostępnienie dowodu tożsamości.
 4. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną upoważniającą go do osobistego korzystania z Wypożyczalni. Zagubienie karty należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. Karta ważna jest do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie danych teleadresowych.
 5. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i swoim podpisem potwierdzić jego przestrzeganie.
 6. Każdy czytelnik może mieć wypożyczonych maksymalnie 5 tytułów.
 7. Książki wypożycza się na okres 30 dni z możliwością trzykrotnego przedłużenia terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie, e-mail), zbiory specjalne na okres 30 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Po tym okresie, te same zbiory można wypożyczyć po upływie dwóch tygodni.
 8. Czytelnik swoim podpisem poświadcza udostępnienie i odpowiedzialność za wypożyczone zbiory. Ze zbiorami należy obchodzić się starannie, nie pisać w nich uwag, nie dokonywać podkreśleń, chronić przed zniszczeniem.
 9. W razie zniszczenia, zagubienia książki lub innych zbiorów czytelnik ma obowiązek odkupić identyczny egzemplarz lub lub inny wskazany przez bibliotekarza.
 10. Nie wypożycza się:
  1. książek należących do księgozbioru podręcznego,
  2. zbiorów wymagających konserwacji.
 11. Cudzoziemcy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu.
 12. Na terenie wypożyczalni zabrania się korzystania z telefonu komórkowego.
 13. Na kwadrans przed zamknięciem Biblioteki zbiory nie będą udostępniane, będą natomiast przyjmowane zwroty.
 14. Nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje utratę praw czytelnika okresowo lub na stałe.
 15. Od decyzji bibliotekarza czytelnik ma prawo odwołać się do Kierownika Filii, Wydziału lub do Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu w terminie 14 dni.
 16. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Kierownik Filii, Wydziału lub Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu