Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

June 2018
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obecnie naszą stronę odwiedza:

Odwiedza nas 182 gości oraz 0 użytkowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

2) Administrator

Jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim celu i jak wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym (zwanym dalej „Administratorem”) za przetwarzanie danych osobowych jest:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Sienkiewicza 5,
22-400 Zamość
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel/fax. 84 6384939, 84 6383059

reprezentowana przez dyrektora dr Dorotę Mach.

 

3) Źródło pochodzenia danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy:

a) bezpośrednio od Ciebie - przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronach WWW.
b) bezpośrednio od Ciebie - osobiście, np. podczas rejestracji czytelnika w wypożyczalni lub czytelni.
c) w związku z wykonywaniem działań statutowych, np. szkolenia, kursy, spotkania autorskie.

 

4) Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:
a) utrzymywanie Pani/Pana konta w naszym systemie informatycznym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
b) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej;
c) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji;
d) prowadzenie rejestru korespondencji;
e) obsługa należności polegająca na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
f) wysyłanie informacji handlowych – zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

5) Kategorie danych osobowych

W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, możemy przetwarzać Pani/Pana dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług.

Najczęściej przetwarzamy Pani/Pana Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres, telefon, mail) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). W celu założenia i korzystania z konta w naszym systemie transakcyjnym niezbędne jest przetwarzanie Pani/Pana adresu poczty elektronicznej i plików „cookies”. Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. faktur). Jeżeli nie podasz tych danych lub nie pozwolisz na przetwarzane plików „cookies” - niestety nie będziemy mogli zrealizować Pani/Pana zamówienia (usługi świadczone drogą elektroniczną).

W przypadku kontynuacji współpracy - być może będziemy przetwarzali Pani/Pana dane służbowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy i dane kontaktowe do niej, stanowisko) i Inne Dane (dane dobrowolnie udostępnione lub podane Administratorowi, np. treści wpisane w nieobowiązkowe pola w formularzach internetowych).

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

 

6) Kategorie odbiorców danych osobowych

Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zamówień/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Pani/Pana wyraźnej zgody. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:

a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności, zwrotami itp;

 

Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom :

c) firmom pośredniczącym w organizacji działań wynikających z naszej działalności statutowej i tylko za Twoją zgodą – np. organizacja wydarzeń, szkoleń, konkursów, zajęć edukacyjnych itp. ;
d) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostępniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
e) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym podwykonawcom) – np. w celu podzlecania wykonania części usług;

 

7) Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:

a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego - 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia technicznego - do dnia uwzględnienia Pani/Pana prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie;

 

8) Pani/Pana prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych osobowych;
g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorującym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera – w każdym newsletterze od nas znajdziesz link do anulowania subskrypcji. Kliknij link i potwierdź anulowanie subskrypcji.

W pozostałych przypadkach ze swoich praw możesz skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 2.

 

9) Pliki cookie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość.

Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celach technicznej statystyki.

 

10) Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej http://www.bipe.pl